УСЛУГИ


Ехография на
слюнчени
жлези и ЛЧО
*
Ехография на
шийна област
*
Ехография на
млечни жлези
*
Ехография на
коремни органи
*
Ехография на
малък таз
*
Стандартни
мамографии
*
Диагностнични и
терапевтични
манипулации
*
Цитологично
изследване

ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА СМДЛ "МЕДИАРТ"!
Д-р Йордан СПИРДОНОВ д.м. Създадох тази лаборатория, за да отговоря на нуждите на пациентите от качествено и високо професионално здравно обслужване.

Тук ще намерите информация за всички видове диагностични изследвания и манипулации, които се извършват в лабораторията, както и техните цени при свободен прием.

СМДЛ "МЕДИАРТ" работи с Националната здравно-осигурителна каса.


Благодаря Ви за доверието!

Д-р Йордан СПИРДОНОВ д.м.
рентгенолог-мамалог-онколог

Д-р Спирдонов ръководителна на СМДЛ Медиарт